Inge Oeyen

Schilderkunst

Als kinderpsychologe weet Inge Oeyen wat kwetsbaarheid is. Ze vertaalt dit in figuratieve werken met een grote geladenheid. Ingetogenheid, stilte en verdriet gevat in mooie schilderijen laten niemand onberoerd. Je krijgt een exclusieve inkijk in haar atelier en huis, dat ze deelt met Philippe De Smedt.

Inge Oeyen
Stationsstraat 35
3020 Veltem-Beisem
0497 671 982

Location